Vine a conèixer l'escola
Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia
a Sarrià o Tibidabo,
Sol·licitar entrevista
truca'ns al
93 203 12 80
o escriu-nos a
fmistrals@fundaciocollserola.cat
“Alumnes, famílies
i professors junts,
#CreantEscola"
Educació Secundària

Educació Secundària

El projecte esp@iLogos de Secundària

L’alumnat adquireix les competències per a un món global: treball en equip, lideratge, competència digital, gestió emocional, organització i creativitat. Alhora, permet transformar les formes tradicionals d’ensenyar i aprendre, englobar el coneixement i les competències i ampliar les fonts d’aprenentatge perquè puguin anar resolent amb autonomia i eficàcia els nous reptes.

L’alumnat de Secundària treballa sovint amb metodologies on el professorat ja no és sempre el transmissor de coneixements sinó que actua com a guia/entrenador d’un procés d’aprenentatge que els nois i noies va fent per si mateixos. Aquests sistemes de treball estan orientats a promoure el treball cooperatiu, el pensament crític, la creativitat, la innovació i la comunicació, aspectes que tenen una importància creixent en les noves formes d’organització de la feina i són, per tant, claus en l’educació.

En el treball basat en projectes, l’autoconducció del procés d’aprenentatge que fa l’alumnat converteix l’iPad en una eina facilitadora, tant pel que fa a la recerca i tractament de la informació com per la presentació que, en formats diferents, els obliga a treballar moltes competències transversals.