15 Desembre — 2012
Setmana Cultural
Altres Activitats

Durant una setmana, habitualment durant el mes de febrer, l’activitat acadèmica de 1r de Batxillerat s’atura i l’alumnat realitza, dins de l’horari escolar, activitats diverses de caire cultural. Algunes, com els concerts o conferències, es duen a terme amb tot l’alumnat; d’altres, com les visites a exposicions, les sortides fora de Barcelona o les visites professionals, es realitzen en grups petits, en funció de la tria que fan sobre una oferta diversa.