Oferta educativa

Oferta educativa

Amb els i les nostres alumnes, fem un viatge compartit al llarg del qual els veiem créixer i canviar tot ajudant-los a construir la seva vida i el seu criteri i visió del món.

Educació infantil

Educació Infantil

L’etapa d’Educació Infantil és l’inici i la base sobre la qual es forgen els diferents aprenentatges.

+ info

Educació Primària

Al llarg d’aquesta etapa, és difícil separar els aspectes cognitius dels afectius i de relació. Els nens i nenes, a mesura que van creixent, esdevenen cada vegada més autònoms.

+ info
Educació Secundària

Educació Secundària

És moment de molts canvis, tant pel que fa a les maneres de treballar i estudiar com en el procés evolutiu i maduratiu dels nois i noies.

+ info
Batxillerat

Batxillerat

És la darrera etapa escolar i és, també, l’etapa que condueix a la universitat o als estudis professionals de grau superior.

+ info
Batxibac

Batxibac

Oferim la possibilitat de cursar el Batxibac, el programa d’estudis que permet obtenir la doble titulació del batxillerat espanyol i del baccalauréat francès i dóna accés directe a universitats espanyoles i franceses.

+ info

Batxillerat Internacional

El Batxillerat Internacional és un programa de dos anys per a alumnes de 16 a 18 anys de tot el món.

+ info

Cicles Formatius

Els cicles formatius de grau superior de l’escola ofereixen la possibilitat de continuar l’itinerari educatiu per una via més focalitzada als objectius laborals de cadascú.

+ info
Resultats acadèmics

Resultats acadèmics

Els nostres resultats acadèmics són el resultat de la feina conjunta entre família i escola i de l’acompanyament i ajut ofert als i les nostres alumnes.

+ info