Oferta educativa

Oferta educativa

Amb els i les nostres alumnes, fem un viatge compartit al llarg del qual els veiem créixer i canviar tot ajudant-los a construir la seva vida i el seu criteri i visió del món.

Educació infantil

Educació Infantil

L’etapa d’Educació Infantil és l’inici i la base sobre la qual es forgen els diferents aprenentatges.

+ info

Educació Primària

Al llarg d’aquesta etapa, és difícil separar els aspectes cognitius dels afectius i de relació. Els nens i nenes, a mesura que van creixent, esdevenen cada vegada més autònoms.

+ info
Educació Secundària

Educació Secundària

És moment de molts canvis, tant pel que fa a les maneres de treballar i estudiar com en el procés evolutiu i maduratiu dels nois i noies.

+ info
Batxillerat

Batxillerat

És la darrera etapa escolar i és, també, l’etapa que condueix a la universitat o als estudis professionals de grau superior.

+ info
Batxibac

Batxibac

Oferim la possibilitat de cursar el Batxibac, el programa d’estudis que permet obtenir la doble titulació del batxillerat espanyol i del baccalauréat francès i dóna accés directe a universitats espanyoles i franceses.

+ info

Batxillerat Internacional

El Batxillerat Internacional és un programa de dos anys per a alumnes de 16 a 18 anys de tot el món.

+ info

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Els Cicles Formatius de Grau Mitjà a l’escola ofereixen un itinerari educatiu alternatiu al Batxillerat mitjançant una via més focalitzada a uns aprenentatges tècnics més vinculats al món professional.

+ info

Cicles Formatius de Grau Superior

Els cicles formatius de grau superior de l’escola ofereixen la possibilitat de continuar l’itinerari educatiu per una via més focalitzada als objectius laborals de cadascú.

+ info
Resultats acadèmics

Resultats acadèmics

Els nostres resultats acadèmics són el resultat de la feina conjunta entre família i escola i de l’acompanyament i ajut ofert als i les nostres alumnes.

+ info