Vine a conèixer l'escola
Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia
a Sarrià o Tibidabo,
Sol·licitar entrevista
truca'ns al
93 203 12 80
o escriu-nos a
fmistrals@fundaciocollserola.cat
“Alumnes, famílies
i professors junts,
#CreantEscola"
Oferta educativa

Oferta educativa

Un viatge que dura 15 anys

De P3 a 2n de Batxillerat, els i les protagonistes principals de la nostra activitat docent són els i les nostres alumnes. Amb ells i elles, fem un viatge compartit que dura 15 anys en la major part dels casos. Al llarg d’aquest camí, famílies, professorat i equip no docent els veiem créixer i canviar i els ajudem a construir la seva vida i el seu criteri i visió del món.

Educació infantil

Educació Infantil

L’etapa d’Educació Infantil és l’inici i la base sobre la qual es forgen els diferents aprenentatges.

L’Educació Infantil ha d’afavorir el desenvolupament de les capacitats dels nens i nenes per permetre’ls créixer integralment com a persones i amb uns aprenentatges continuats i progressius.

El Projecte Educatiu d’Educació Infantil es basa en uns fonaments de l’aprenentatge que es despleguen a partir d’un enfocament global i transversal.

+ info

Educació Primària

Al llarg d’aquesta etapa, és difícil separar els aspectes cognitius dels afectius i de relació. Els nens i nenes, a mesura que van creixent, esdevenen cada vegada més autònoms. En el context ric i divers de l’escola, els elements formatius de caràcter afectiu, psicomotriu, cognitiu i social els ajuden a desenvolupar-se de forma equilibrada per, quan és l’hora, incorporar-se al món de l’adolescència amb l’autonomia que els correspon.

+ info
Educació Secundària

Educació Secundària

És moment de molts canvis, tant pel que fa a les maneres de treballar i estudiar com en el procés evolutiu i maduratiu dels nois i noies. Iniciem el projecte ep@iLogos, que implica una nova metodologia d’aprenentatge vinculada a les eines i els recursos que proporciona l’ús d’un dispositiu (un iPad) de manera ordinària en la tasca educativa. Aquest és un pas important que marca un dels canvis d’etapa de Primària a Secundària.

+ info
Batxillerat

Batxillerat

És la darrera etapa escolar i és, també, l’etapa que condueix a la universitat o als estudis professionals de grau superior. És important, doncs, una formació acadèmica sòlida, però també, i molt especialment, aprofitar els darrers anys en què família i escola compartim la tasca d’acabar d’ajudar a configurar una personalitat que incorpori valors, inquietuds, sensibilitats i criteri propi.

Oferim totes les modalitats de Batxillerat:

  • Ciències i Tecnologia
  • Humanitats i Ciències Socials
  • Arts
+ info
Batxibac

Batxibac

Oferim la possibilitat de cursar el Batxibac, el programa d’estudis que permet obtenir la doble titulació del batxillerat espanyol i del baccalauréat francès i dóna accés directe a universitats espanyoles i franceses. Per als nois i noies suposa una immersió en llengua i cultura franceses mitjançant l’estudi en profunditat de la llengua, la literatura i la història de França.

Aquesta doble titulació atorga als estudiants l’obtenció del certificat B2 del Marc Europeu de Referència de les Llengües.

+ info

Batxillerat Internacional

El Batxillerat Internacional és un programa de dos anys per a alumnes de 16 a 18 anys de tot el món.
Som una escola de categoria sol·licitant per al Programa de Diploma i desitgem obtenir l’autorització per esdevenir una Escola del Món de l’IB. Aquestes escoles comparteixen una filosofia comuna: un compromís envers l’educació internacional, rigorosa i de qualitat, que l’escola considera que és important per al seu alumnat.

+ info

Cicles
Formatius

Els cicles formatius de grau superior de l’escola ofereixen la possibilitat de continuar l’itinerari educatiu per una via més focalitzada als objectius laborals de cadascú.
Són estudis professionalitzadors que formen part de l’educació superior i preparen per a l’activitat qualificada en un determinat camp professional.

+ info
Resultats acadèmics

Resultats acadèmics

Els nostres resultats acadèmics són el resultat de la feina conjunta entre família i escola i de l’acompanyament i ajut ofert als i les nostres alumnes des de p3 fins a 2n de Batxillerat en un camí compartit en què acompanyar-los cap a la vida adulta, a la responsabilitat, a la ciutadania de ple dret.

+ info