Resultats acadèmics

Resultats acadèmics

Un camí compartit de P3 a 2n de Batxillerat

L’acompanyament i ajut que oferim, des que els i les nostres alumnes entren a escola fins que en marxen, i la feina conjunta amb la família, és el que es tradueix en els nostres resultats acadèmics. Les diferents avaluacions, internes i externes, ens permeten analitzar els punts febles i forts per continuar millorant.

A continuació us presentem els resultats de les proves d’avaluació que realitza el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a 6è de Primària i a 4t de Secundària, els resultats en els exàmens de Cambridge dels alumnes de 2n de Batxillerat, els resultats acadèmics del nostre 2n de Batxillerat i els de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU). Les diferents avaluacions, internes i externes, ens permeten analitzar els punts febles i forts per continuar millorant.

Resultats de la prova d’avaluació de 6è de Primària (2022/23)

Resultats de la prova d’avaluació de 4t de Secundària (2022/23)

Resultats 2n de Batxillerat (promoció 2021/23)

Dades anglès Cambridge (2022/23)

Dades 2n idioma (2022/23)