Història

1967

Es funda l’Escola Frederic Mistral

Un grup de famílies i professionals de l’ensenyament s’uneixen jurídicament amb el nom d’Agrupació Pedagògica, S.A., per crear una escola catalana, laica i plural deslligada de qualsevol organització política, ideològica o social. L’escola, situada al carrer Escoles Pies de Barcelona, ben aviat creix en nombre d’alumnes atrets per l’ideari de l’escola i pels programes pedagògics i la metodologia

1977

S’inaugura el nou edifici al carrer Lluís Muntadas

S’exclou l’afany de lucre com a objectiu i els resultats econòmics es dediquen, any rere any, a la millora de les instal·lacions i equipaments, i també a la qualitat dels serveis pedagògics i la integració de noves escoles al projecte inicial.

1988

L’escola Avenç s’integra a l’escola Frederic Mistral

Fundada també per un grup de famílies i mestres de Sant Cugat del Vallès.

1994

Es crea la Fundació Collserola

Engloba les escoles Frederic Mistral i Avenç. També la Casa de Colònies Les Vinyes de Vilamarí, situada al municipi d’Avià, a la comarca del Berguedà.

1995

L’Institut Tècnic Eulàlia s’integra al grup

D’aquesta integració, neix l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia, que disposa, a partir d’aquell moment, de dos edificis.

1998

L’escola Ramon Fuster se suma al grup

La integració d’escoles al grup es completa amb la incorporació d’aquesta escola, antiga escola Tagore, fundada l’any 1956 pel pedagog Ramon Fuster i Rabés.

Actualitat

Actualitat

Avui l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia té uns 2500 alumnes, distribuïts en 6 línies d’Infantil i Primària, 5 de Secundària obligatòria i 8 de Batxillerat. A l’etapa de Batxillerat s’hi afegeixen els i les alumnes provinents de l’escola Avenç i de l’escola Ramon Fuster.