Les nostres fundacions vinculades

La Fundació Cim d’Estela

La Fundació Cim d’Estela ens proporciona serveis educatius complementaris d’alta qualitat i especialització en els àmbits esportiu, cultural i del lleure i, també, en l’espai migdia.

Actualment, cobreixen cinc sectors d’activitat: l’Espai migdia a l’escola; les Activitats Extraescolars esportives i culturals; les Colònies i els Casals d’estiu; l’Escola de Música i el Centre d’Idiomes.

+info

La Fundació Institut de Psicologia

La col·laboració amb la Fundació Institut de Psicologia permet oferir un servei integral en el camp de la psicologia, la psiquiatria, la psicopedagogia i la logopèdia, de manera coordinada amb l’escola, per assegurar la millora personal, familiar i/o col·lectiva en els casos que requereixin intervenció sanitària.

Va néixer amb la voluntat i l’impuls de la Fundació Collserola i la intenció de sumar esforços entre el món de la pedagogia i el de la psicologia i afavorir el desenvolupament equilibrat de la persona.

+info

La Fundació Bellaire

La Fundació Bellaire, constituïda l’any 2009 a partir de la col·laboració entre la Fundació Collserola i el Grup d’Estudis Psicosi Infantil (GEPI), és la titular de l’escola i centre terapèutic Bellaire, un centre concertat d’educació especial.

La raó de ser de la Fundació és la creació i sosteniment d’institucions i serveis, sense ànim de lucre, dedicats a la investigació, l’educació i el tractament de persones diagnosticades amb trastorns de l’espectre autista (TEA).

+info

La Fundació Els Xiprers

Amb l’objectiu de desenvolupar un Programa Integral d’Atenció a l’Autisme, es va integrar la Fundació Els Xiprers, entitat que atén persones adultes afectades pel trastorn d’espectre autista (TEA).

La Fundació Els Xiprers disposa d’un centre ocupacional a les antigues torres de l’escola Ramon Fuster, cedides ja fa uns anys per la Fundació Collserola, i una Llar-residència a Sabadell.