Organització

L’escola es fonamenta en un model de governabilitat i un sistema organitzatiu que és coordinat per la Fundació Collserola.

A més de l’estructura institucional, l’escola disposa d’una organització pròpia.

Podeu consultar l’organització a continuació.