Vine a conèixer l'escola
Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia
a Sarrià o Tibidabo,
truca'ns al
93 211 89 54
o escriu-nos a
fmistralt@fundaciocollserola.cat
“Alumnes, famílies
i professors junts,
#CreantEscola"
Omplir el formulari

Projecte de convivència

 El Projecte de convivència recull les accions que l’escola desenvolupa per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

La convivència implica la participació de tota la comunitat escolar per aprendre a conviure de manera positiva, amb respecte i diàleg, integrant visions i sensibilitats diferents. Són base del nostre Projecte de Convivència el respecte mutu, la diversitat, l’educació emocional, el benestar, el diàleg, el treball conjunt entre família, alumne/alumna i escola, el coneixement d’un mateix i dels altres, la col·laboració, el diàleg, l’esforç…

El Projecte de Convivència l’hem articulat al voltant de quatre eixos::

 • Convivència i relacions interpersonals
 • Inclusió i diversitat
 • Coeducació i igualtat de gènere
 • Educació afectivosexual

En col·laboració amb la Comissió de Convivència, duem a terme actuacions relacionades amb cadascun dels diferents nivells d’actuació:

1. Nivell preventiu. Valors i actituds convivencials:
Mesures i actuacions orientades a desenvolupar en l’alumnat aquelles actituds i valors propis que contribueixin a fer-lo competent en la relació amb si mateix, amb els altres i amb el món.⁣‌

2. Nivell d’intervenció. Resolució de conflictes:
Mesures i actuacions que han de permetre a la comunitat escolar abordar de manera positiva la gestió i resolució de conflictes.‌⁣

3. Nivell organitzatiu i de gestió de centre:
Mesures, actuacions i marc organitzatiu que han de permetre al centre educatiu gestionar les actuacions necessàries per treballar a favor de la convivència.⁣‌

Actuacions específiques

Convivència i relacions interpersonals

 • Activitats +Convivència, Educació emocional i valors
 • Administració de sociogrames
 • Creació de delegats i delegades de convivència
 • Comunicació dels protocols de convivència
 • Formació en pràctiques restauratives i mediació

Inclusió i diversitat

 • Participació en activitats relacionades amb entitats socioculturals i en trobades d’educació en valors
 • Setmana de la Diversitat Funcional

Coeducació i igualtat de gènere

 • Selecció de la persona referent en igualtat i diversitat de l’escola
 • Sessió de reflexió amb els equips docents, l’alumnat i les famílies

Educació afectivosexual

 • Realització d’activitats destinades a treballar l’autoconeixement, la identitat de gènere i la diversitat sexual