Informacions per a fer la Preinscripció 2024/25

Totes les gestions es realitzen de forma telemàtica a través del web que ha habilitat el Departament d’Educació. Accediu-hi des d’aquí.

Restem a la vostra disposició per ajudar-vos en tot el que necessiteu a l’hora de fer la preinscripció. Podeu trucar-nos de 9 h a 17 h al telèfon
93 203 12 80
o bé escriure’ns al correu electrònic fmistrals@fundaciocollserola.cat i us atendrem per resoldre els dubtes que tingueu.

 • 50 punts. Germans escolaritzats al centre. No cal que adjunteu cap document acreditatiu ja que el centre en fa la comprovació.
 • 30 punts. Domicili dins la zona de proximitat del centre. (enllaç al cercador de proximitat) Cal presentar el volant de convivència de l’alumne/a i la persona sol·licitant.
 • 20 punts. Lloc de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet dins la zona educativa del centre. Cal presentar el volant de convivència de l’alumne/a i la persona sol·licitant.
 • 15 punts. Domicili dins del districte de Sarrià-Sant Gervasi. Cal presentar el volant de convivència de l’alumne/a i la persona sol·licitant.
 • 10 punts. Domicili dins de Barcelona. Cal presentar el volant de convivència de l’alumne/a i la persona sol·licitant.
 • 15 punts. El pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania. Cal presentar la documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

Aquests criteris no se sumen als prioritaris, només es tenen en compte en cas d’empat

 • 15 punts. Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans igual o superior al 33%. Cal presentar la targeta acreditativa de la discapacitat.
 • 10 punts. Família nombrosa.  Cal presentar el títol de família nombrosa.
 • 10 punts. Família monoparental. Cal presentar el títol de família monoparental.
 • 10 punts. Naixement de l’alumne/a en un part múltiple. Cal presentar la inscripció de naixement o llibre de família.
 • 10 punts. L’alumne/a es troba en situació d’acolliment familiar. Cal presentar la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
 • 10 punts. Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme. Cal presentar la documentació acreditativa.

Educació Infantil, Primària i Secundària

 • 5 de març. Publicació de l’oferta inicial.
 • Del 6 al 20 de març. Període de presentació de sol·licituds.
 • Del 8 al 20 de març. Període de presentació de sol·licituds Educació Secundària.
 • Fins el 22 de març. Presentació de la documentació.
 • 17 d’abril. Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • Del 17 al 22 d’abril. Termini de reclamació de la puntuació provisional.
 • 25 d’abril. Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions.
 • 30 d’abril. Sorteig del número de desempat.
 • 2 de maig. Publicació de la llista ordenada.
 • Del 29 al 31 de maig. Període d’ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d’ofici).
 • 7 de juny. Publicació de l’oferta final.
 • 10 de juny. Publicació de les llistes d’alumnes admesos i, si escau, de la llista d’espera.
 • Del 18 al 26 de juny. Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada.
 • 30 de setembre. Publicació de la llista d’alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió.

Trobareu tota la informació detallada al web del Departament d’Educació