Cicles Formatius Grau Superior

Els Cicles Formatius de Grau Superior de l’escola ofereixen la possibilitat de continuar l’itinerari educatiu per una via més focalitzada als objectius laborals de cadascú.

Si es té clar el perfil professional al qual es vol arribar, aquests cicles permeten endinsar-se abans en l’àmbit triat; si encara no s’ha decidit la futura professió, ofereixen la possibilitat de fer un primer contacte amb el camp professional.

Alhora, aquesta via permet obtenir una titulació que obre el camí directe al món laboral i, també, accedir amb més garanties als estudis universitaris escollits.

Si voleu més informació sobre els nostres Cicles Formatius de Grau Superior podeu contactar amb nosaltres al telèfon 93 203 12 80, visitar el nostre web (il3ub.fredericmistral-tecniceulalia.cat).

CFGS Educació Infantil

Família Professional Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

El CFGS Educació Infantil prepara per dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal de 0 a 6 anys.

+ info

Els cicles formatius de grau superior (CFGS) són estudis professionalitzadors que formen part de l’educació superior i preparen per a l’activitat qualificada en un determinat camp professional.

Tenen una durada de 2.000 hores, es fan en dos cursos acadèmics i s’agrupen en famílies professionals.

La titulació que s’obté en acabar és la de tècnic/tècnica superior del cicle corresponent. Una titulació que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau (convalidant alguns crèdits universitaris ECTS) o directament al món laboral.

Requisits per a accedir-hi directament:

  • Tenir el títol de batxillerat
  • Tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d’arts plàstiques i disseny o tècnic especialista
  • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
  • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
  • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
  • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys
  • Haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat
  • Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Més informació

Aprenentatge des de l’entorn professional

Les classes teòriques es complementen amb masterclasses, tallers, conferències i visites relacionades amb el sector triat.

Anglès i Cambridge School

Accés als materials i les Certificacions oficials d’anglès de Cambridge.

Pràctiques en empreses i Talent Hub

Realització de les pràctiques en empreses importants i referents del sector escollit, amb el servei d’assessorament Talent Hub, que permetran una aproximació i introducció al món laboral.

Mòdul Projecte

A 2n curs, dedicarem dos dies a la setmana a treballar el mòdul Projecte, on integrarem les diferents capacitats i coneixements del currículum del cicle triat.

CFGS Educació Infantil

Aquest cicle en particular s’imparteix en un entorn real d’escolarització d’infants a les instal·lacions de l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia.

Entorn universitari, a IL3- Universitat de Barcelona.

Campus amb instal·lacions de més de 4.400 m2 amb aules perfectament equipades per l’aprenentatge teòric i pràctic i amb servei de cafeteria-restaurant en un entorn agradable i tranquil.

Col·laboració FMTE amb IL3-UB

Els nostres cicles estan impulsats per institucions de referència en excel·lència educativa, la Fundació Collserola i l’IL3-Universitat de Barcelona.