18 Gener — 2012
Activitat Física
Altres Activitats Infantil

A les sessions de Psicomotricitat els infants es relacionen i comuniquen amb el món a través del cos i cadascú té la seva pròpia manera de fer-ho, segons siguin les seves necessitats i capacitats.

Tenen una necessitat innata d’acció, de moviment, la qual els permet actuar i interaccionar amb l’entorn, relacionar-se i gaudir dels altres. Així mateix, el llenguatge corporal és el que acompanya i ajuda a desenvolupar la resta dels llenguatges: plàstic, matemàtic, musical i verbal.