13 Març — 2001
Activitats culturals
Secundària

Un dels objectius prioritaris del nostre Projecte Educatiu, que pren especial rellevància a l’etapa de Secundària, és el desenvolupament de l’esperit crític. La capacitat d’anàlisi, de reflexió i de crítica són bàsiques per a la formació de ciutadans que exerceixin la seva llibertat de manera responsable. La cultura del pensament es promou i es practica de manera transversal, des de totes les disciplines acadèmiques, però entenem que ha de ser un eix fonamental, treballat més enllà del currículum. És fonamental aproximar l’alumnat al coneixement intel·lectual i fomentar l’estimació i el gust per la cultura, a través de les arts, de les ciències i de les humanitats. 

En aquest sentit, ja fa molts anys que es duen a terme activitats com per exemple les sortides culturals a la Tàrraco Romana, al Museu Nacional d’Art de Catalunya, a la Fundació Joan Miró, al Museu d’Arqueologia, a Banyoles o a la zona volcànica de la Garrotxa. 

També es celebren cada curs les Jornades de la Ciència, la Diada de les Arts plàstiques, les Jornades Esportives i els Jocs Florals. La música és present en la Diada de Santa Cecília i en els diferents concerts organitzats amb la participació dels alumnes. La Setmana Cultural de 3r de Secundària afegeix, a totes les experiències viscudes durant l’etapa, una visita al Jaciment d’Empúries i continua aprofundint i consolidant l’estima per les exposicions d’art, el cinema, l’esport i la música. 

Els Treballs de Síntesi, que tenen lloc les darreres setmanes del curs, no obliden mai els aspectes lligats a la cultura i al coneixement, i ens permeten endinsar-nos de manera interdisciplinària en l’Obra de Joan Brossa, en els Objectius de Desenvolupament Sostenible i en el passat i el present de la ciutat de Barcelona. El viatge cultural, a 4t, ens permet gaudir de la pintura, l’escultura, l’arquitectura i la història dels darrers segles a les ciutats de Madrid i Toledo.

Totes aquestes activitats aquestes activitats ajuden a què els alumnes desenvolupin una sòlida estimació per la cultura i contribueixen al seu desenvolupament com a persones més conscients, compromeses, crítiques i lliures.