Una escola amb mirada internacional

Educació plurilingüe per a una societat diversa

Des de fa temps, treballem per potenciar la internacionalització en els diferents nivells educatius. Tenim el convenciment que l’aprenentatge, domini i ús social de diferents llengües és la base per facilitar i consolidar la comprensió d’elements culturals aliens i propis i perquè l’alumnat aprengui a adaptar-se a les realitats culturals d’altres països i, per analogia, al futur d’una societat cada vegada més complexa.

Som Escola Cambridge, i això implica disposar dels millors recursos i metodologies per preparar el nostre alumnat per als exàmens oficials de Cambridge English. Precisament, en diferents moments, hem estat reconeguts per Cambridge English Assessment com a cas d’èxit pel nostre programa de Llengua Anglesa i com un dels centres de l’estat que destaquen per la innovació en l’ensenyament i l’aprenentatge d’aquesta llengua.

A l’escola, el català, la nostra llengua vehicular i d’aprenentatge, conviu amb el castellà, l’anglès, el francès i l’alemany per afavorir una visió global i cosmopolita del món. Amb un enfocament innovador, impartim continguts curriculars d’algunes matèries no lingüístiques en castellà i en anglès i, en diferents moments, alguna de les àrees s’imparteix en una d’aquestes dues llengües.

Introducció de la llengua anglesa a Infantil

A P3 introduïm l’anglès a partir de l’apropament global que l’etapa demana, plantejant-ne l’aprenentatge des de la comunicació ja que el més important és potenciar la competència oral dels nens i nenes. És el primer pas per, a mesura que es fan grans, introduir-los en la lectura i la comprensió de paraules i textos escrits i iniciar-los en l’escriptura.

Introducció de la 2a llengua estrangera a Primària

A 5è de Primària, afegim l’estudi d’una segona llengua estrangera: el francès o l’alemany, amb continuïtat durant tota la Secundària. Tant en un cas com en l’altre, treballem amb metodologies basades en la conversa, la comunicació i la comprensió contextual, cosa que fa molt vivencial l’aprenentatge. A 6è de Primària i a 1r de Secundària, l’alumnat participa de forma voluntària en una estada d’una setmana a Gal·les per practicar l’anglès en un context real i completament diferent de l’habitual d’una aula.

Coneixement de diversos contextos lingüístics

Des dels departaments de Llengua Alemanya i de Llengua Francesa organitzem diferents intercanvis lingüístics i culturals per als darrers cursos de la Secundària. A 2n, 3r i 4t de Secundària, poden realitzar una estada lingüística d’un quadrimestre a Irlanda o al Canadà. Organitzat en col·laboració amb diferents institucions especialitzades, aquesta experiència impulsa, entre d’altres i de forma intensiva, el coneixement de la llengua anglesa tant a nivell oral com escrit.

Dobles titulacions

Pel que fa a l’Educació Secundària i el Batxillerat, l’alumnat pot cursar dues dobles titulacions:

El Diploma Dual permet obtenir la titulació de High School dels EUA i del Batxillerat nacional.

El Batxibac és un programa d’estudis amb què obtenen la doble titulació del Batxillerat nacional i del Baccalauréat francès i permet l’accés directe a universitats nacionals i franceses.

Al Batxillerat, promovem la participació en diferents edicions de les conferències MUN que s’organitzen arreu d’Europa. Com a representants del cos diplomàtic d’un país, o bé una ONG, l’alumnat ha d’investigar, debatre, consultar i arribar a solucions, simulant el funcionament de Nacions Unides.

El nostre Pla d’Internacionalització

Estem dissenyant el nou Pla d’Acció d’Internacionalització integrat al nostre Projecte Educatiu que l’enriquirà amb noves experiències i metodologies que ens ajudaran a millorar els aprenentatges de l’alumnat aprofitant les oportunitats que ens ofereix el context internacional. Actualment, estem en procés d’autorització per oferir el Batxillerat Internacional de cara al curs 2023-2024.

La idea és obrir encara més la mirada al món, ampliar-los horitzons i donar-los eines perquè aprenguin a moure-s’hi.

Voleu saber-ne més?
Descarregueu-vos el PDF complet amb tota la informació sobre els nostres projectes internacionals i apunteu-vos a les jornades de Portes Obertes al següent formulari: