18 Gener — 2012
Aprenentatge de la llengua anglesa
Altres Activitats Infantil

Des de ben petits, l’escola posa en contacte l’infant amb la Llengua Anglesa. Mitjançant cançons, jocs, contes i rutines es va introduint la llengua en la vida quotidiana i d’aquesta manera es familiaritza amb aquesta llengua. Som escola Cambridge.

Els nens i nenes tenen el contacte amb l’idioma en els diferents espais de l’escola tant amb la mestra d’Anglès com amb l’auxiliar de conversa, persona nativa que forma part de l’equip docent i s’adreça als infants exclusivament en aquesta llengua, de manera que treballem la consciència plurilingüe.
A P3 fem 1 ½h de Llengua Anglesa, a P4 en fem 2h i a P5 en fem 2 ½h.