05 Novembre — 2020
Els nostres espais d’Educació Infantil
ÀmbitsInfantilInnovació

Els espais d’Educació Infantil de l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia són càlids, acollidors, oberts a l’exterior, faciliten oportunitats d’aprenentatge. Els nens i nenes interactuen amb els diferents espais d’aula de manera molt autònoma i això els proporciona molta seguretat personal i es generen, amb molta facilitat, moments de relació i conversa. Alhora, les aules s’obren a l’exterior la qual cosa facilita noves oportunitats d’aprenentatge dels nens i nenes.

El curs passat, a més, estrenàvem aules de P3 a l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia, edifici de Tibidabo. Les noves aules són espais oberts i modulars, fets amb materials naturals i càlids que fomenten noves dinàmiques i permeten rutines d’aprenentatge i relació diferents. Estan pensats per respectar els diferents nivells maduratius i per atendre la diversitat.

L’obertura i la connexió de les aules de P3 amb l’exterior, facilita noves oportunitats d’aprenentatge:

Els espais i materials provoquen curiositat, reflexió, autoconeixement i autoaprenentatge.