Les instal·lacions de l'escola

Instal·lacions

El centre de Tibidabo

El centre de Tibidabo té dos edificis, amb accés i funcionament independent, encara que adossats l’un a l’altre: l’edifici del Parvulari i el de la Primària, amb una mica més d’un miler d’alumnes i 6.000 m2 edificats.

El centre de Tibidabo

Nens i nenes jugant al pati

Activitat al pati

Vistes del centre de Tibidabo

El pati del centre de Tibidabo

Nenes i nens a classe

Una activitat al centre de Tibidabo

La biblioteca del centre de Tibidabo

El gimnàs del centre de Tibidabo

L’edifici d’Educació Infantil

Situat al costat del Parc de la Font del Racó, comprèn les aules corresponents a les quatre línies de 3 i 4 anys que té l’escola, més tots els serveis necessaris per al seu funcionament: pati, menjador, sala de migdiada, sales de psicomotricitat i de jocs, aules de música i les sales de professors i de visites.

L’edifici de Primària

Comprèn les aules corresponents a les sis línies de l’Educació Primària més les quatre aules de 5 anys. A més, té els espais dedicats a patis, cuina i menjador, autocar, gimnàs i vestidors, biblioteca, sales d’informàtica, aules de plàstica i de música, auditoris per a grups reduïts i un altre, remodelat recentment, amb capacitat per a 300 persones.

En acabar la Primària, els i les alumnes del centre de Tibidabo passen al de Sarrià per cursar l’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat.

El centre de Sarrià

El centre de Sarrià té tres edificis adossats. El total d’alumnes és de més d’un miler i consta de 6.000 m2 edificats.

La façana del centre de Sarrià

La façana del centre de Sarrià

Una aula del centre de Sarrià

El gimnàs del centre de Sarrià

La sala d'actes del centre de Sarrià

El centre de Sarrià

El laboratori del centre de Sarrià

El centre de Sarrià

Una aula del centre de Sarrià

L’edifici principal

L’edifici principal és una construcció singular neogòtica dedicada, a la planta baixa, a Educació Infantil, que té dues línies. A les plantes superiors hi ha el servei de cuina i menjador, un auditori amb capacitat per a 220 persones, despatxos per a visites, infermeria, recepció i direcció.

Resta d’edificis

Els altres dos edificis, un d’ells de recent construcció, estan dedicats a les cinc línies de Secundària, al primer i al segon pis, i a les diferents modalitats del Batxillerat a la planta baixa. Hi ha dues plantes inferiors, amb les aules complementàries de Batxillerat, els laboratoris, els tallers i les aules d’informàtica i tecnologia. També hi ha la biblioteca i un petit complex esportiu amb dos gimnasos i uns vestidors, situats a sota de les pistes poliesportives.

Les dues línies d’alumnes que van al Parvulari de Sarrià s’incorporen al centre de Tibidabo per fer l’Educació Primària. En el moment del Batxillerat, del qual es fan totes les modalitats, s’hi afegeixen els i les alumnes procedents de l’Escola Avenç, de Sant Cugat del Vallès, i de l’Escola Ramon Fuster, de Bellaterra.