03 Març — 2023
Noves aules d’Educació Infantil a Sarrià
#CreantEscolaInfantil

En aquesta etapa educativa els infants mostren molta curiositat per tot allò que els envolta i una gran capacitat per aprendre. A l’escola creem situacions que els permeten relacionar-se amb altres, tenir curiositat, identificar les emocions pròpies i anar descobrint i consolidant nous aprenentatges. Per això és molt important combinar diferents metodologies i dissenyar uns espais on puguin créixer, desenvolupar-se, aprendre i anar construint, a poc a poc, la seva pròpia identitat. Els nostres són uns espais educatius que volem que proporcionin un bon desenvolupament psíquic, motriu i afectiu a tots els nens i nenes.

Espais agradables, segurs, càlids i acollidors 

Sabem que els entorns físics agradables, càlids i acollidors, amb materials naturals curosament escollits i ordenats, ajuden a crear una atmosfera adequada i predisposen a treballar i aprendre millor. Com que tot el temps és educatiu, és important, en aquestes edats, que els espais i els materials que utilitzem potenciïn la imaginació, treballin l’autonomia i la comunicació, estimulin el joc, la curiositat i la mobilitat, i siguin llocs on puguin explorar i descobrir mentre van aprenent.

Els nous espais d’Educació Infantil de l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia estan pensats per aconseguir tot això. Volem que a partir dels materials diversos que els presentem, els nens i nenes facin connexions i aprenguin de manera vivencial amb uns materials poc definits, pensats per estimular la imaginació; són materials que no dirigeixen, sinó que acompanyen el seu joc. Tot està disposat de manera que sigui accessible als infants perquè els puguin escollir i utilitzar amb seguretat i facilitat. El mobiliari és transportable i funcional, permet fer diferents agrupaments dins l’aula, propicia propostes individuals i de grup, permet treballar amb espais amples i lliures d’objectes, en funció de l’objectiu d’aprenentatge i de la metodologia que ens interessa fer servir a cada moment.

Els infants al centre de l’aprenentatge

El coneixement no es construeix des de l’exemple simplificat de la realitat, els infants aprenen, un a un, des de l’acció. Per això, a l’escola els proporcionem l’entorn que els permet establir relacions i adquirir, mentre fan, eines per entendre el món. 

A partir del treball per projectes, dels espais d’aprenentatge o les activitats simultànies, treballem posant de manera real l’infant al centre de l’aprenentatge.

Quan fem projectes, per exemple, partim d’una concepció global de l’educació que es basa en el desig innat de l’infant per aprendre i en el treball amb compartit. A partir de la seva curiositat, de les ganes de descobrir, d’investigar, de resoldre i d’expressar opinions, els apropem a situacions del món que els envolta.

En els espais d’aprenentatge els nens i nenes es converteixen en constructors del propi aprenentatge a partir del joc, la investigació i les relacions amb els companys i companyes, explorant amb llibertat segons els seus interessos i motivacions. Aprenen a observar, a manipular, a experimentar, a descobrir, a crear, a compartir, a comunicar-se, a discutir i a respectar les idees dels altres, amb autonomia i responsabilitat. Aquests espais permeten la participació i interacció de nens i nenes de diferents edats de la mateixa etapa educativa, sovint amb unes mateixes afinitats, la qual cosa els predisposa a construir un ambient de cooperació, estimulador d’aprenentatges i de relacions.En les activitats simultànies, organitzem l’aula en diversos microespais on els nens i nenes, individualment, desenvolupen diferents propostes de manera autònoma. En aquestes situacions, els infants tenen l’oportunitat de conèixer-se, gestionar i aprendre a regular-se a poc a poc, a saber què saben i què necessiten aprendre, etc. El paper del docent és proporcionar materials i situacions riques i amb objectius concrets, observar l’evolució individual, fer preguntes obertes, avaluar el procés d’aprenentatge i encoratjar a anar avançant, cadascú al seu nivell… Les activitats són prou obertes perquè puguin adaptar-se als ritmes evolutius de cada alumne i potenciar així la seva autonomia i seguretat.