Batxillerat Científic

Tot i que les matèries troncals d’aquests graus són Química i Biologia, també es treballen les Matemàtiques, la Física i les Ciències de la Terra que esdevenen claus per molts dels àmbits universitaris relacionats amb aquesta modalitat.

L’oferta actual de graus universitaris dins d’aquest àmbit és molt àmplia i contempla graus amb un planteig més generalista i d’altres molt més concrets i específics.
Per exemple, hi podem trobar Medicina, Infermeria, Veterinària, Farmàcia, Biologia i Medi Ambient, però també Biomedicina, Genètica, Microbologia, Bioquímica, Bioinformàtica i Ciències i tecnologia del mar.