Batxillerat General

La tipologia de les matèries que el defineixen permet un ritme de treball menys exigent que no pas en els itineraris més enfocats cap a determinats graus universitaris.

És l’opció ideal per a aquells alumnes que necessiten treballar d’una altra manera i aprofundir en un altre tipus de continguts ja que els enfoca clarament cap a Cicles Formatius de Grau Superior, donant així una alternativa al Batxillerat més clàssic dins de l’escola.

Cal tenir present que, tot i tenir aquest enfocament, superar-lo permet l’accés a la realització de les proves de Selectivitat i poder accedir, així, a alguns graus universitaris.

Aquest accés a la Universitat també es pot fer després de cursar un cicle formatiu de grau superior amb un sistema d’accés al marge de l’expedient de Batxillerat.