Educació Primària, projecte educatiu
08 Febrer — 2024
Projecte pedagògic d’Educació Primària
#CreantEscolaInnovació EducativaPortes ObertesPrimària

El nostre projecte educatiu pretén desenvolupar amb rigor els coneixements i les competències clau per garantir la continuïtat formativa dels nens i nenes, així com acompanyar-los en la construcció de la personalitat. Valors com l’esforç, la perseverança, la resiliència, l’acompanyament, la tolerància, la cooperació, l’autoconeixement, l’esperit crític, l’exigència, i uns hàbits d’estudi i de treball sistemàtics, ens defineixen com a escola.

Treballem de forma sistemàtica la Llengua Catalana, la Llengua Castellana i les Matemàtiques, que són la base per després poder resoldre situacions diverses i consolidar les competències específiques i els coneixements fonamentals d’aquesta etapa, així com la Llengua Anglesa.

Les metodologies i els diferents recursos que utilitzem no són un fi en si mateixos sinó les eines i mitjans que fem servir per acompanyar l’alumnat en el procés d’aprenentatge.
Nosaltres escollim els mètodes i recursos i els apliquem segons les característiques de l’alumnat destinatari (edat, nivell educatiu, coneixements, interessos) i els objectius educatius i d’avaluació.

Les bases del nostre Projecte Pedagògic

 • El seguiment individualitzat des de tutoria.
 • L’aprenentatge basat en competències.
 • La personalització dels aprenentatges.
 • L’enfocament globalitzat on s’acompanya l’alumnat en les propostes dissenyades per tot l’equip de professorat.
 • El reforçament de les competències transversals, especialment l’autonomia i l’autoregulació.
 • El desenvolupament de la creativitat.
 • El treball del benestar i la gestió emocional.
 • El treball dels valors i de la convivència.
 • L’avaluació amb una funció formativa i formadora.

L’organització del Projecte Educatiu de Primària

 • Espais d’aprenentatge globalitzat
 • Projectes específics
 • Aprenentatge dels coneixements i competències clau i treball sistemàtic

Avaluem les competències en quatre nivells d’assoliment que són una gradació dels coneixements adquirits, de l’autonomia de cada nena i nen en el seu procés d’aprenentatge, de la pròpia consciència del progrés i de les estratègies de millora.

Si vols saber-ne més, pots concertar una entrevista personalitzada en aquest enllaç, trucar-nos de 9 h a 17 h al telèfon 93 203 12 80 o bé escriure’ns al correu electrònic següent: fmistrals@fundaciocollserola.cat i us atendrem personalment per resoldre els vostres dubtes.