19 Maig — 2022
Reunió per tancar el curs del Consell d’Alumnat de l’escola
#CreantEscolaBatxilleratCultura i valorsPrimàriaSecundària

Aquest mes de maig han tingut lloc els Consells d’Alumnes de l’escola amb representants de tots els cursos des de 1r a 6è de Primària, per una banda, i de 1r de Secundària a 1r de Batxillerat, de l’altra. El Consell d’Alumnes es reuneix dos cops durant el curs, normalment al principi i al final, i és una eina per recollir la mirada de l’escola dels i les alumnes per part de la Direcció d’Escola i de la Direcció Pedagògica i General de la Fundació Collserola.

Durant la trobada d’aquest mes de maig, i especialment els més grans, han parlat de la convivència a l’escola per analitzar com havia anat la posada en marxa del Projecte i de la Comissió de Convivència. Han compartit el que creuen que funciona i el que pensen que cal millorar. Per altra banda, des dels més petits als més grans, també han parlat de les activitats que es realitzen a l’escola, de sortides, de logística, dels espais, dels tallers… entre moltes d’altres coses!

Des de les direccions, s’han recollit les diferents impressions, s’analitzaran les propostes de millora fetes i es mirarà quines serà possible d’aplicar a l’hora de planificar el curs vinent. El Consell d’Alumnes es tornarà a convocar al setembre, una vegada començat el curs, per poder fer, des de la Direcció d’escola i de la Fundació Collserola, el retorn d’allò que es durà a terme.