02 Febrer — 2022
Visita a l’Ecoparc amb l’alumnat de 2n de Secundària
Cultura i valorsInnovacióSecundàriaSostenibilitat

Aquesta setmana tanquem, a 2n de Secundària, les visites a l’Ecoparc de Sant Adrià de Besòs. Programades des de l’àrea de Tecnologia, volem que l’alumnat vegi com funciona una planta de tractament mecànic i biològic de residus: a l’Ecoparc separen i recuperen una part dels materials que encara són útils i que es troben en la fracció de rebuig.

Dins del tema teòric dels materials d’ús tècnic i l’estudi del seu reciclatge volem remarcar la importància de separar correctament a casa i de dipositar en el contenidor gris tots aquells residus que no s’han de portar a la deixalleria ni llençar-se a la resta de contenidors.

Abans de la sortida, l’alumnat va fer un treball que consistia a confeccionar un còmic sota el títol “Abans de ser residu…”. Hi havien d’il·lustrar el cicle d’un objecte: la fabricació, el consum i el reciclatge o rebuig.

Durant la visita, els i les alumnes s’han mostrat molt interessats i impactats amb la quantitat de residus que rep l’Ecoparc només del contenidor gris de Barcelona i la seva àrea metropolitana: més de 4.000.0000 de kilograms cada dia!

Amb aquesta visita hem treballat, entre d’altres, els següents Objectius de Sostenibilitat: l’ODS 3 Salut i benestar, l’ODS 6 Aigua neta i sanejament, l’ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles, l’ODS 12 Producció i consum responsables i l’ODS 13 Acció pel clima.