30 Gener — 2012
La 2a Llengua Estrangera (Francès i Alemany)
Altres Activitats Primària

L’aula de llengua estrangera proporciona un context real de comunicació on es donen les condicions bàsiques per assolir les competències.

A partir de 5è de Primària, incorporem la 2a llengua de manera lúdica, fomentant la llengua oral i introduint, a poc a poc, les estructures lingüístiques de la competència escrita.

Treballem a partir de diverses metodologies actives, com la ludificació, els jocs de rol, la teatralització a partir de diàlegs, cançons…