08 Març — 2024
Activitats de Lleure, un projecte pedagògic lúdic
#CreantEscolaActivitats ExtraescolarsAltres Activitats

Les Activitats de Lleure són projectes pedagògics lúdics amb uns objectius concrets: donar, als nens i nenes que hi participen, eines perquè puguin conèixer-se a si mateixos. En la planificació d’activitats, es tenen en compte l’edat dels nens i nenes participants i les seves necessitats. Al mateix temps, fomenten la relació oberta i respectuosa entre ells.

Participar en activitats de lleure durant l’etapa escolar ofereix una sèrie d’avantatges importants per al desenvolupament integral dels infants i adolescents, afavorint aspectes socials, emocionals, físics i creatius

Tant en l’Estada d’Esquí com en els Casals i Colònies d’Estiu, les diferents activitats i propostes els ajuden a posar en pràctica habilitats de resolució de problemes i el pensament crític. Alhora, desenvolupen el sentit de responsabilitat i independència ja que han de prendre decisions i gestionar situacions sense la supervisió constant de la família. A més, moltes activitats tenen lloc a l’aire lliure, la qual cosa permet una connexió amb la natura diferent a l’habitual. També inclouen activitats artístiques, manualitats i altres formes d’expressió creativa i jocs i esports que promouen l’activitat física i impliquen treballar en equip per assolir objectius comuns.