Estratègia Digital

Anàlisi de la situació del centre

Punts forts i punts febles detectats en la diagnosi

A partir de les dades de la Selfie i d’altres indicadors propis de les eines i plataformes digitals que s’utilitzen a l’escola (inventaris, activitats formatives, informes de la Comissió Digital, etc.) detectem els següents punts forts i febles principals que ens serveixen per definir uns objectius de millora objectius. 

PUNTS FORTS

 • La integració de les tecnologies digitals a nivell de centre, ja que disposem d’un bon lideratge digital i el professorat utilitza cada cop més noves modalitats d’ensenyament i participa activament en activitats de formació permanent.
 • Una bona infraestructura, dispositius digitals tant per a l’ensenyament com per a l’aprenentatge, bona connexió a internet, assistència tècnica i protecció de dades, així com un bon coneixement de les normes de drets d’autors i llicències digitals.
 • Una molt bona organització dels recursos digitals en línia per a l’aprenentatge híbrid.
 • Una alta competència digital de l’alumnat, que a més, disposa de tecnologia per a l’aprenentatge tant a casa com a l’escola, tot i que a casa l’utilitza poc, a Infantil i Primària. A Secundària i Batxillerat, a més, l’alumnat té un comportament segur i responsable i usa llenguatges de programació.
 • Tenim força professorat que fa formació permanent de manera col·laborativa en alguna xarxa i una bona orientació i assessorament intern i tenim un sector important del professorat innovador que explora noves tecnologies i després les transfereix a l’equip.

PUNTS FEBLES

 • El professorat disposa de poc temps per explorar l’ensenyament digital, així com hi ha poc intercanvi de les experiències que es dissenyen i desenvolupem a l’aula.
 • S’utilitzen poc les pràctiques d’avaluació facilitades per la tecnologia centrades en l’alumne/a, personalitzades i autèntiques, sobretot la retroalimentació per part del professorat i entre iguals, i per ajudar l’alumnat a fer autoreflexió sobre el seu procés d’aprenentatge.
 • Poca transversalitat en l’ús de les tecnologies digitals.
 • L’alumnat utilitza poc el pensament crític en l’ús de les tecnologies digitals, sobretot pel que fa a la verificació de la qualitat de la informació i el reconeixement al treball dels altres.
 • Un sector important de l‘alumnat reconeix que es distreu fàcilment amb els dispositius quan estudia.
 • A Batxillerat, una baixa implementació a l’aula de les tecnologies digitals per a l’aprenentatge, sobretot, pel que fa la inclusió i l’adaptació a diverses necessitats i en projectes interdisciplinaris.
 • Diversitat d’eines i canals de comunicació.