Estratègia Digital

Context: Dades bàsiques del centre

L’escola Frederic Mistral va ser fundada l’any 1967 per un grup de famílies i professionals de l’ensenyament, units jurídicament amb el nom d’Agrupació Pedagògica, S.A. i compromesos amb la voluntat de crear una escola catalana, laica i plural deslligada de qualsevol organització política, ideològica o social.

Va començar les seves activitats en una torre del carrer Escoles Pies de Barcelona, i ben aviat va haver de llogar tres torres veïnes, al carrer Iradier, a causa del creixement del nombre d’alumnes atrets tant per l’ideari de l’Escola com pels programes pedagògics i la metodologia que la caracteritzaven.

Les experiències acumulades al llarg de deu anys van ser molt importants a l’hora de projectar la nova escola. Per donar suport espacial i d’equipaments a una institució pedagògica en plena expansió, l’any 1977 es va inaugurar el nou edifici de l’escola al carrer Lluís Muntadas.

Des del primer moment, es va excloure l’afany de lucre com a objectiu i els resultats econòmics es van anar dedicant, any rere any, a la millora de les instal·lacions i dels equipaments escolars, a l’increment del nombre i la qualitat dels serveis pedagògics i a la integració de noves escoles al projecte inicial.

L’any 1988, l’escola Frederic Mistral, com a conseqüència de la confiança generada pel seu projecte educatiu, va integrar l’Escola Avenç, fundada també per un grup famílies i mestres de Sant Cugat del Vallès. El 1995 va integrar-se al grup l’Institut Tècnic Eulàlia, i el 1998 l’escola Ramon Fuster de Bellaterra.

Per altra banda, i per poder respondre amb major eficàcia a les diferents necessitats de les famílies i la comunitat escolar, al llarg dels anys, s’han anat incorporant, al grup Collserola, la Fundació Cim d’Estela, que té com a finalitat oferir serveis d’activitats de lleure i monitoratge; la Fundació Institut de Psicologia, dedicada a proporcionar serveis sanitaris i tractaments especialitzats en l’àmbit de la psicologia, la psiquiatria, la psicopedagogia i la logopèdia; la Fundació Bellaire, titular de l’escola d’educació especial Escola Bellaire i la Fundació Els Xiprers, que atén persones adultes afectades pel trastorn d’espectre autista (TEA).

Avui l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia, té uns 2500 alumnes, distribuïts en 6 línies d’Infantil i Primària, 5 de Secundària obligatòria i 8 de Batxillerat, una de les quals correspon al Batxibac i una al Batxillerat Internacional. A l’etapa de Batxillerat, s’hi afegeixen els alumnes provinents de l’escola Avenç i de l’escola Ramon Fuster.

Amb l’objectiu d’aprofundir i potenciar el multilingüisme des de l’escola i gràcies al conveni amb Academica Corporation oferim al nostre alumnat la possibilitat d’accedir, a partir del curs 21-22, al Diploma Dual. A més, l’alumnat pot optar per cursar el Programa de Diploma (PD) del Batxillerat Internacional.

L’escola té dos edificis; el de Tibidabo, al carrer Lluís Muntadas 3-5-7, destinat a 4 línies d’Educació Infantil i 6 línies d’Educació Primària, i el de Sarrià, que es troba al carrer Pere II de Montcada 8, on hi ha 2 línies d’Educació Infantil, 5 línies d’Educació Secundària Obligatòria i 8 línies de Batxillerat. Els alumnes d’Infantil de Sarrià s’incorporen al centre de Tibidabo per fer l’Educació Primària.

L’alumnat prové de famílies amb un perfil socioeconòmic mitjà que busquen en l’escola la transmissió d’uns valors humanistes entre els quals podem destacar el foment de l’esperit crític, la solidaritat i la responsabilitat individual i col·lectiva, sota els principis dels tres pilars bàsics de l’ideari que identifica l’escola en el si de la Fundació Collserola: catalanitat, laïcitat i pluralitat.

Així mateix, els pares i mares que componen la comunitat educativa del centre cerquen l’excel·lència acadèmica, que s’obté de la combinació de la cura en la pràctica pedagògica, l’exigència i el rigor acadèmics i l’acompanyament pedagògic i personal de l’alumne/a.