03 Novembre — 2020
Enquesta d’opinió sobre el curs 2019/2020 a famílies i alumnes
#CreantEscolaBatxilleratInfantilPrimàriaSecundària

Una vegada més, a final del curs passat, vam realitzar l’enquesta d’opinió a les famílies i als alumnes de Batxillerat de les escoles de la Fundació Collserola. En aquesta ocasió, vam voler demanar-los, especialment, com havien viscut tot el moment del confinament que, com bé sabeu, va fer que haguéssim de treballar en línia, amb el nostre alumnat i famílies, a partir del mes de març.

Com ja és habitual, la participació a l’hora de respondre-la fou elevada i, com podreu comprovar, en línies generals, famílies i alumnes expressen un alt grau de satisfacció.

L’enquesta d’opinió és un estudi confidencial i anònim realitzat per una empresa independent. El resultat és una eina més que tenim per avaluar el nivell de satisfacció i les expectatives que les nostres famílies tenen dipositades a l’escola. Enguany, també ens ha permès avaluar la feina en línia que vam fer.

L’enquesta també ens permet identificar possibles elements de millora i pensar-ne les millors solucions.

Podeu consultar-ne aquí els resultats.