Cicles Formatius Grau Mitjà

Els Cicles Formatius de Grau Mitjà a l’escola ofereixen un itinerari educatiu alternatiu al Batxillerat mitjançant una via més focalitzada a uns aprenentatges tècnics més vinculats al món professional. Aquesta via permet obtenir una titulació que obre el camí a una primera  inserció laboral alhora que dona l’opció de continuar els estudis cursant un Cicle Formatiu de Grau Superior.

Si voleu més informació sobre els nostres Cicles Formatius de Grau Mitjà podeu contactar amb nosaltres al telèfon 93 203 12 80.

Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Estudis dirigits a estudiants que vulguin exercir tasques professionals de manteniment de serveis de xarxes fixes i mòbils, serveis d’Internet i sistemes informàtics i també per prestar suport als usuaris i usuàries.

Tenen una durada de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics organitzats en horari de matins en una distribució horària similar a la del Batxillerat.

Durant el 2n curs cal realitzar un total de 383 hores de pràctiques d’empresa en un centre de treball equivalents a 11 hores setmanals que es distribuiran en funció de l’horari i del conveni amb les empreses amb qui col·laborarem.

La titulació que s’obté en finalitzar un Cicle Formatiu de Grau Mitjà és la de tècnic o tècnica del perfil professional corresponent, que permet l’accés al món laboral, a altres cicles de Grau Mitjà, al Batxillerat o als cicles de Grau Superior.

 • MP1. Muntatge i manteniment d’equips: 4 hores setmanals
 • MP2. Sistemes operatius monolloc: 3 hores setmanals
 • MP3. Aplicacions ofimàtiques: 5 hores setmanals
 • MP4. Sistemes operatius en xarxa: 4 hores setmanals
 • MP5. Xarxes local: 6 hores setmanals
 • MP9. Formació i orientació laboral: 2 hores setmanals
 • MP10. Empresa i iniciativa emprenedor: 2 hores setmanals
 • MP11. Anglès tècnic: 3 hores setmanals
 • Total: 29 hores setmanals
 • Turotia: 1 hores setmanals
 • Total primer curs: 30 hores setmanals

 • MP6. Seguretat informàtica: 3 hores setmanals
 • MP7. Serveis de xarxa: 5 hores setmanals
 • MP8. Aplicacions web: 3 hores setmanals
 • MP12. Síntesi: 09 hores setmanals
 • Total: 20 hores setmanals
 • Turotia: 1 hores setmanals
 • Total segon curs: 21 hores setmanals
 • MP13. Formació en centres de treball: 11 hores setmanals

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic/tècnica instal·lador i reparador informàtics
 • tècnic/tècnica en manteniment de sistemes informàtics
 • tècnic/tècnica en manteniment de serveis d’Internet
 • tècnic/tècnica de suport informàtic
 • tècnic/tècnica de xarxes de dades
 • tècnic/tècnica en vendes de TIC per a sectors industrials
 • reparador/reparadora de perifèrics de sistemes microinformàtics
 • comercial de microinformàtica
 • operador/operadora de teleassistència
 • operador o operadora de sistemes
 • Els cicles formatius de grau mitjà (CFGM) són ensenyaments professionalitzadors que proporcionen la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

  S’agrupen en famílies professionals i tenen una durada de 2.000 hores (en dos cursos acadèmics).

  La titulació que s’obté en finalitzar un cicle formatiu de grau mitjà és la de tècnic o tècnica del perfil professional corresponent, que permet l’accés al món laboral, a altres cicles de grau mitjà o als cicles de grau superior.

  Requisits per acceder-hi directament:

  • Graduat/ada en educació secundària obligatòria.
  • Tècnic/a bàsic/a.
  • Tècnic/a.
  • Tècnic/a superior.
  • Tècnic/a auxiliar.
  • Batxillerat superior
   (plans educatius anteriors a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig).
  • Titulacions equivalents per accedir als cicles formatius de grau superior.

  Més informació

  Aprenentatge des de l’entorn professional

  Les classes teòriques es complementen amb masterclasses, tallers, conferències i visites relacionades amb el sector triat.

  Anglès i Cambridge School

  Accés als materials i les Certificacions oficials d’anglès de Cambridge.

  Pràctiques en empreses i Talent Hub

  Realització de les pràctiques en empreses importants i referents del sector escollit, amb el servei d’assessorament Talent Hub, que permetran una aproximació i introducció al món laboral.

  Mòdul Projecte

  A 2n curs, dedicarem dos dies a la setmana a treballar el mòdul Projecte, on integrarem les diferents capacitats i coneixements del currículum del cicle triat.

  CFGS Educació Infantil

  Aquest cicle en particular s’imparteix en un entorn real d’escolarització d’infants a les instal·lacions de l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia.

  Entorn universitari, a IL3- Universitat de Barcelona.

  Campus amb instal·lacions de més de 4.400 m2 amb aules perfectament equipades per l’aprenentatge teòric i pràctic i amb servei de cafeteria-restaurant en un entorn agradable i tranquil.

  Col·laboració FMTE amb IL3-UB

  Els nostres cicles estan impulsats per institucions de referència en excel·lència educativa, la Fundació Collserola i l’IL3-Universitat de Barcelona.