Suport i Convivència

El nostre Projecte de Convivència posa l’accent a educar les relacions des del respecte i la tolerància. El treball de valors i de gestió emocional que portem a terme amb l’alumnat i en les diferents comissions de convivència facilita l’aprenentatge d’unes bones habilitats socials, una orientació positiva dels conflictes a través de la mediació i el diàleg, i contribueix a generar un bon clima de convivència. Treballem des de l’assertivitat i en un ambient relacional positiu, amb vincles de confiança i suport.