AFA

L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia agrupa totes les famílies de l’escola.

Els principals objectius de l’AFA són:

  • En aquells aspectes d’interès col·lectiu en favor de l’educació dels nostres fills/es, facilitar la comunicació entre famílies i escola.
  • Col·laborar amb l’escola en aquells projectes en què ens demanin la implicació de l’AFA.
  • Impulsar iniciatives a favor de les famílies, l’escola, l’entorn i el medi ambient.

La Junta Directiva representa el conjunt de l’associació i pot tenir fins a onze membres:

  • president/a
  • vicepresident/a
  • tresorer/a
  • secretari/ària
  • un màxim de set vocals

L’elecció de la Junta Directiva es fa per votació de l’Assemblea General i els membres n’exerceixen el càrrec de manera gratuïta durant quatre anys.

Contacteu amb nosaltres

Últimes notícies de l’AFA